Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Számadatok

VÁLOGATOTT SZÁMADATAINK

A természetvédelem természeti területi és értékvédelmet jelent az emberi hatótérben. A természetvédelem alapvető minőségi és mennyiségi jellemzői a védett természeti területek és a védett természeti értékek különböző számszerű adatai. Ezekből nyújt hazai átfogó válogatást a menüpont öt témacím alatt és öt táblázatban.

I.) Védett természeti területi adatok

termeszetvedelem--2-.jpgMagyarország területe alig haladja meg a 93 ezer km²-t, felszínének tengerszint feletti magassága ≈ 77 – 1.014 m közötti. Amíg Földünk erdősültsége 30 % körüli, addig hazánké csak alig 21 %-os, amelyen belül meghatározó (összes erdőterületünk ≈24 %-a) az akác aránya. Átlagos vízháztartási helyzetben országunk területének néhány %-a az álló- és a folyóvizek összes vízterülete. Ilyen természeti háttér adottságok mellett a hazai egyedi jogszabállyal védett természeti területek országos aránya közelíti a 9,6 %-ot, részleteket a táblázat tartalmazza.

 Védett természeti területi kategória megnevezése száma területe, ha
 Nemzeti park (NP)   10 480.093
 Tájvédelmi körzet (TK)   39 336.875
 Természetvédelmi terület (TT) - országos jelentőségű  174    31.823
 Természeti emlék (TE) - országos jelentőségű  103         133
 Országos jelentőségű védett természeti területek összesen  326 848.924
 Helyi jelentőségű TT  965   43.005
 Helyi jelentőségű TE  852
 Helyi jelentőségű védett természeti területek összesen 1817   43.005
 Védett természeti területek mindösszesen 2143 891.929

10 nemzeti park igazgatóságunk a védett természet területek és a védett természet értékek természetvédelmi kezelője, alapadataikat lásd az alábbi táblázatban.

II.) Nemzeti park igazgatóságok és a névadó nemzeti parkok

S. sz.  M E G N E V E Z É S  rövidítés  működési   terület, km² ∑ védett természeti terület, ha nemzeti park terület, ha
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ANPI  4.337,09   54.468   20.183,7
2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  BfNPI 10.038,97   74.026   57.019,0
3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság BNPI   8.926,64 124.516   42.283,4
4. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság DDNPI 12.849,04   97.285   49.751,6
5. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság DINPI 13.547,18 125.110   60.676,0
6. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság FHNPI   4.095,14   47.191   23.891,3
7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság HNPI 17.713,24 143.524   80.352,3
8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság KNPI 10.058,58   82.444   50.640,9
9. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság KMNPI   7.995,62   51.410   51.246,5
10. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ŐNPI   3.449,33   48.951   44.048,3
M i n d ö s s z e s e n  93.010,83  848.925  480.093,0

Forrás: A természetvédelmi szakterület legfontosabb adatainak gyűjteménye, Természetvédelmi adatok 2021. ⇒ termeszetvedelem.hu

badacsonyi-taj.jpg Badacsonyi tájkép

Védett természeti értékekben viszonylag gazdagok vagyunk. A két alábbi táblázat ezt és a természet értékei közül a vadon élő fajoknak a honi értékelését kívánja illusztrálni.

III.) Magyarország kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló élő természeti értékeinek fajszámai  rendszertani kategóriák és pénzben kifejezett természetvédelmi értékek szerint

III/1.) Védett és fokozottan védett fajok száma

 R. K.   eFt  5   10   25   50  100  250  500  1.000 Összes
 Gombák 
41  17  –  –  –   –  –  –   58
 Zuzmók  8  9  17
 Harasztok 17 18 2 5 2  44
 Mohák 73  4  77
 Nyitvatermők   1   1
 Zárvatermők 234 269 b 71 44 35  653 b
 Emlősök   16 23  6 7 3 2  57
 Madarak   163  101 25 24 35 11 359
 Halak  6 12  6  6 1  31
 Körszájúak  1 1    2
 Kétéltűek 10  7  1  18
 Hüllők   6  4  1 2 1 1  15
 Puhatestűek  1*/25   13   3  2  44
 Ízeltlábúak 208 255  139(6) 46 9 657

R. K. = rendszertani (tág) kategória

eFt = pénzben kifejezett természetvédelmi érték ezer Ft/egyed, gombák esetében ezer Ft/termőtest (példány), hangyák esetében ezer Ft/hangyaboly

* Egyetlen védett faj 2.000 Ft/egyed természetvédelmi értékű (éti csiga)

139(6) – az ízeltlábúak közül a védett hat hangyafaj esetében a természetvédelmi érték a hangyabolyokra vonatkozik!

b = Zárvatermők a berkenye kisfajokkal együtt

III/2.) Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős, a védett és a fokozottan védett fajok között nem szereplő hazai fajok száma

 R. K.   eFt   10   25   50  Összes
 Zárvatermők 1  1
 Emlősök  1 1  2
 Madarak  44 44
 Gyűrűsférgek   2  2

 hovirag-pecs-varos.jpg

 

 

 

 

hóvirág (kikeleti hóvirág) az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős védettségi kategóriába tartozó egyetlen növényfajunk, zárvatermő egyszikű hazai őshonos hagymás növény, 10.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel.

A III/1. és III/2.) táblázat számadatai alapján Magyarországon összesen 2082 faj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ebből 75 gomba- és zuzmófaj, 776 növényfaj és 1231 állatfaj. A fokozottan védett fajok száma 272, melyből 87 növényfaj és 185 állatfaj.   

IV.) Védett ásványok és ásványtársulások

Nem csak az élő, hanem élettelen természeti értékek között is vannak védettek. A védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről a 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet rendelkezik az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

Ásványfaj

Vegyi

összetétel

Védett példány alsó mérethatára (mm)

Érték

 Ft/példány 

S. sz.
 kristályegyed   kristályhalmaz 
 Réz Cu  5   50.000 1.1.
100 100.000 1.2.
 Enargit Cu3AsS4  5   10.000 2.
 Ikunolit  Bi4(S,Se)3  20   20.000 3.
 Wurtzit ZnS 100   50.000 4.
 Kuprit Cu2O 20   50.000 5.
 Nemesopál SiO2  nH2O 20   50.000 6.
 Azurit Cu3(CO3)2(OH)2 10   50.000 7.1.
100 100.000  7.2.
 Malachit Cu2(CO3)(OH)2 10   50.000  8.1.
100 100.000  8.2.
 Humboldtin  Fe²C2O4  2H2O  40   50.000 9.
 Mellit  Al2C6(COO)6  16H2 20   50.000 10.
 Whewellit CaC2O4  H2O 10   50.000 11.

A hazai több mint 550 ásványfaj közül a táblázatban rendszerezve sorszámozott 11 ásványfaj védett.

V.) Barlangvédelem

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva („ex lege”) védelem alatt áll valamennyi barlang. A (3) bekezdés a) pontja szerint a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, amelynek hossztengelye meghaladja a két métert, és egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. Többféle barlang létezik, a klasszikus karsztbarlangokon kívül vannak víznyelőbarlangok, patakos barlangok, forrásbarlangok, aknabarlangok (zsombolyok) és hévizes barlangok.

Barlangjaink összes száma 4.175, ebből fokozottan védett 145. Szélsőséges példákként szolgálhatnak, hogy az 5.000 m hossz feletti barlangok száma 11 (fokozottan védettek), az 5 m hossz alattiaké 1764 (védettek). Részleteket lásd a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapján az Országos Barlangnyilvántartásban!

… … …

Egyes vonatkozó rendeletek:

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról;

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről;

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről; 

21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről;

392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a barlangok nyilvántartásáról.

… … …

Megjegyzés: Nem szerepelnek a menüpont fenti témái között az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 területek, amelyek országos száma 525, összterülete 1.994.980 ha. A tárgyban lásd a magyar állami természetvédelem honlapjának vonatkozó tematikus keresőjét, valamint a természetvédelem eddigi legnagyobb nyomtatott könyvkiadványát:

https://termeszetvedelem.hu/ Tematikus keresők;

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, 956 pp.

Lásd még a Természeti adatok korábbi keltezésű menüpontokat!

2022. június – szerk.: Dr. Temesi Géza

Utóirat: A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2022. júliusi módosításával augusztus 1-től újra változott a védett fajok száma (pl. zárvatermők, berkenye kisfajok). Az új adatok szerint Magyarországon összesen 2103 faj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ebből 75 gomba- és zuzmófaj, 783 növényfaj és 1245 állatfaj. A fokozottan védett fajok száma 273, melyből 87 növényfaj és 186 állatfaj. [Ezen új összesítő adatokat v. ö. a III.) témacím alatti utolsó bekezdéssel, aktuális részleteket pedig ld. a Legjeinkről c. menüpont alatti táblázatban és az állami természetvédelem honlapjának tematikus keresőjében!] – 2022. augusztus