Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagyvad

Nagyvad – túlszaporodott vadállomány

Sokjelentésű szavunk a vad, és lehet főnév, melléknév, illetve jelző (pl. vad = természetben élő állat; vadhús, vadvirág, vadember; vad azaz emberre veszélyes, félelmetes, fékezhetetlen, erőszakos stb.). A természetben, a vadon élő állatfajok közül a vadászható állatfajaink megnevezése a magyar vadászati szaknyelvben és jogban a vad, amely lehet apróvad és nagyvad. A vad állami tulajdon, és a jogszerű elejtéssel kerül a vadászatra jogosult tulajdonába. Nagyvad a gímszarvas, a dámszarvas (nem őshonos, inváziós faj), a vaddisznó, az őz, a muflon (nem őshonos, inváziós faj) és a szikaszarvas (nem őshonos). A nagyvadnak illetve apróvadnak minősülő vadászható állatfajokat és vadászati idényeiket a vadgazdálkodásért felelős miniszter (agrárminiszter) a természetvédelemért felelős miniszterrel (agrárminiszterrel) egyetértésben az 1996. évi LV. törvény (vadászati törvény) felhatalmazása alapján kiadott rendeletben állapítja meg. Az egyetértés a jelen kormányzati szervezetben a miniszterazonosság következtében magától értetődő, de nagyvad vonatkozásában egyébként sincs véleménykülönbség az agrár-, a vadászati és a természetvédelmi szakemberek között a fenntartott vadlétszám jelentős csökkentésének szükségességét illetően. Nincs viszont feltétlen véleményazonosság a nagyvad vadászati idényekben, és különösen az apróvad esetében, amire az egyik jellemző példa az erdei szalonka.

sako.jpgOrszágunkban a nagyvad jelentős mértékben túlszaporodott, egyes megítélések szerint az eltarthatónak közel kétszerese a nagyvadlétszám. A túlszaporodás okai a csúcsragadozó hiánya és a vadgazdálkodás különböző problémái. Csúcsragadozó hiányában ember általi vadállomány-szabályozás szükséges, aminek eszköze a vadászat, a vad jogszerű elejtése vagy elfogása. Vadgazdálkodási problémák annak ellenére fennállnak, hogy a vadgazdálkodás – vadászat törvényben előírt tervezési rendszeren, 20 évre szóló tájegységi vadgazdálkodási terveken és vadgazdálkodási üzemterveken, valamint éves vadgazdálkodási terveken alapul.

A túlszaporodott nagyvad jelentős károkat okoz a mező- és az erdőgazdálkodásban, mindkét, de különösen az utóbbi esetben közvetve vagy közvetlenül érintve a természet védelméhez fűződő érdekeket is. A védett természeti területeken és a védett természeti értékekben a túltartott vad által okozott közvetlen kár is felbecsülhetetlen lehet. Néhány nagyvadfaj esetében az utóbbi években egyre gyakoribb a települési belterületen való látványos feltűnés is. A vadkár azonban sajátos fogalom. A vadászati törvény szabályozása alapján vadkárnak minősül a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó és a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben és a csemetekertben okozott kár 10 %-ot meghaladó része. A 10 % a természetes önfenntartási érték, amit a gazdálkodó köteles elviselni a vadon élő állatok általános védelme, fennmaradása érdekében. Éves szinten a megtérített vadkár országos összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

A 2018 tavaszán jelentett becsült nagyvadlétszámok tízes kerekítéssel a következők voltak: gímszarvas 111.450, dámszarvas 35.630, őz 381.620, vaddisznó 105.200, muflon 13.250 példány (forrás: OVA).

trofeaak-3.jpgAz elkövetkező években hatékony intézkedések szükségesek a vadgazdálkodási tájegységek szintjén a túlszaporodott nagyvadállomány jelentős létszámcsökkentése érdekében. Magyarországon 65.000 vadász van, emellett külföldről is jelentős vadászlétszám érkezik minden vadászati évben. Nem egyszerű a fenntartható vadgazdálkodás, a túltartott vadállományban fellépő vadbetegségek is vannak, veszélyeztetettek az erdőfelújítások erdőgazdálkodási hibák következtében is, iparszerű mezőgazdálkodás a jellemző jelentős vadkárokkal, miközben környezetvédelmi problémák miatt folyik a globális felmelegedés. Jelentős feladat hárul a vadgazdálkodás terén a megoldásban a tájegységi fővadászokra.

Megjegyzések Hazánkban előforduló csúcsragadozók a medve, a farkas és a hiúz, mindhárom faj fokozottan védett. A védett faj egyede állami tulajdon, természetvédelmi kezelője a nemzeti park igazgatóság. Csúcsragadozónak minősül még egy egész évben vadászható közösségi jelentőségű vad (apróvad), az aranysakál is.

A képen fent: Sako 7x64 távcsöves golyós vadászlőfegyver mint a nagyvad vadászat eszköze, lent: gímbika és őzbak trófeák a falon 2000 előtti időkből. 

2019 © Dr. Temesi Géza

Nagyvadfajokról vázlatosan

gimszarvas-bika.jpg

GÍMSZARVAS (Cervus elaphus)

Megnevezések: szarvasbika (csapos, nyársas, villás, majd koronás aganccsal), szarvastehén, szarvasünő (2. életévtől), szarvasborjú (bika- vagy ünőborjú).

Honosság: őshonos vadunk.

Élőhely: erdőlakó váltóvad, mozgása vándorlás jellegű lehet.

Életmód: bikák egyedül is, egyébként családokban és csapatokban él; szarvasok bizonyos okból összeverődött nagy csapata (csordája) a szavasrudli.

Táplálkozás: növényeket fogyaszt, a cserjeszintben levő fás növények hosszú hajtásaival, levélzetével táplálkozik és fűfogyasztó.

Párzás: üzekedés (rigyetés), szarvasbőgés szeptember – októberben.

Vemhesség: 240 nap.

Szaporulat: 1 borjú.

Trófea: szarvasagancs, grandli (gyöngyfog).

Vadászati idények

Bika, tehén és ünő: szeptember 1-től január 31-ig, érett bika: szeptember 1-től október 31-ig, borjú: szeptember 1-től február utolsó napjáig.

Veszélyes betegségek: gümőkor.

Becsült vadlétszám:* 111.500

Károsítás:** erdőfelújítások károsítása, kéreghántás, taposás, mezőgazdasági vadkár legeléssel, taposással, fekvéssel.

dambika.jpgDÁMSZARVAS (DÁMVAD) (Cervus dama)

Megnevezések: dámbika (csapos, nyársas, villás, kanalas, majd lapátos aganccsal), dámtehén, dámünő (1-től 2 éves korig), dámborjú (bikaborjú, ünőborjú)

Honosság: betelepített idegenhonos, potenciális inváziós faj.

Élőhely: alkalmazkodó, mezőgazdasági területek és erdők.

Életmód: tehenek és borjak együtt, bikák külön csapatokban járnak.

Táplálkozás: igénytelen, fák és cserjék lombja, hajtásai, lágyszárúak, termesztett növények, gyümölcsök.

Párzás: rigyetés, barcogás október – novemberben, a bika bőgése gurgulázó torokhang.

Vemhesség: 230 nap.

Szaporulat: 1-2 borjú.

Trófea: dámagancs.

Vadászati idények

Dámbika és borjú: október 1-től február utolsó napjáig, érett bika: október 1-től november 30-ig, tehén és ünő október 1-től január 31-ig.

Veszélyes betegségek: gennyes agancstőgyulladás.

Becsült vadlétszám:* 35.600

Károsítás:** mezőgazdasági vadkár (legelés, rágás, kikaparás, taposás), erdőben újulatban vezérhajtások lerágása, hántás, makk kikaparása.

ozbak.jpg

ŐZ (Capreolus capreolus)

Megnevezések: őzbak (csapos, nyársas, hatos agancsú bak), őzsuta (második életévtől), őzgida (bakgida vagy sutagida); becézett neve őzike.

Honosság: őshonos vad. 

Életmód: erdőn – mezőn, ligetes területeken szűk környezetben, nyáron magányosan vagy kis családi csoportokban él; ősztől tavaszig az őzek kisebb-nagyobb összeverődött csapata az őzrudli.

Táplálkozás: válogatós (pákosztos) legelő vad, kultúrnövényeket, zöld növényi részeket, hajtásokat, rügyet, kérget fogyaszt.

Párzás: augusztusi üzekedés és novemberi utóüzekedés, boszorkánygyűrűk.

Vemhesség: 280-300 nap [ebből kb. 4 hónap nyugvópete-állapot (diapauza)]

Szaporulat: 2 gida.

Trófea: őzagancs.

Vadászati idények

Őzbak: április 15-től szeptember 30-ig, suta és gida: október 1-től február utolsó napjáig.

Veszélyes betegségek: bőrbagócs.

Becsült vadlétszám:* 381.600

Károsítás:** a legnagyobb létszámú nagyvadunk, a mezőgazdaságban legeléssel, erdőfelújításban rügyek, hajtások lerágásával okoz károkat.

muflon.jpgMUFLON (Ovis gmelini musimon)

Megnevezések: muflonkos, muflonjuh, muflonjerke (második éves kortól az első bárányozásig), muflonbárány (egy éves korig).

Honosság: betelepített idegenhonos, potenciális inváziós faj.

Életmód: juhnyáj csapatokba verődik, szarvasokkal együtt is.

Táplálkozás: füvet legel, fás növényi fiatal hajtásokat, makkot, vadgesztenyét, szénát eszik.

Párzás: üzekedés novemberben.

Vemhesség: hat hónap.

Szaporulat: 1-2 bárány.

Trófea: muflonszarv (mufloncsiga).

Vadászati idények

Muflon kos és bárány: szeptember 1-től február utolsó napjáig, juh és jerke szeptember 1-től január 31-ig.

Veszélyes betegségek: paratuberkulózis, mételyek.

Becsült vadlétszám:* 13.200 (1963-ban 2.500 volt).

Károsítás:** erdőfelújításban (makk, újulat, csúcshajtások), hántás, taposás, érzékeny védett lejtős területeken erózió elindítása.

vaddiszno-malacokkal.jpg

VADDISZNÓ (Sus scrofa)

Megnevezések: vadkan, vaddisznó koca, vaddisznó süldő vagy sűdő (50 kg testtömegig, egy/két éves korig), vadmalac (20 kg testtömegig, hét hónapos korig); régen erdei disznó.

Honosság: őshonos vadfaj.

Életmód: sűrű erdőben kondákban él (az idős remetekan kivételével), ahol vizes árkot, dagonyát talál.

Táplálkozás: mindenevő, bükk- és tölgymakk, kukorica, burgonya, rovarok, madarak tojása és szaporulata; fő táplálékszerzési mód a túrás.

Párzás: búgás november – decemberben.

Vemhesség: 17 hét

Szaporulat: 6 – 12 malac.

Trófea: vadkanagyar, kocakampó.

Vadászati idény: egész évben (február 1 -től június 30-ig kocakímélet).

Veszélyes betegségek: afrikai sertéspestis, gümőkor, trichinellózis.

Becsült vadlétszám:* 105.200

Károsítás:** nagymértékű erdőgazdasági, mezőgazdasági és közvetlen természetvédelmi károk okozása.

szikaszarvas.jpgSZIKASZARVAS (Cervus nippon)

Megnevezések: szikaszarvas bika, szikatehén, szikaünő, szikaborjú (bikaborjú, ünőborjú); alfajai: japán szika, Dybovski szika.

Honosság: betelepített idegenhonos, potenciális inváziós alfajok.

Vadászati idény: egész évben.

Becsült vadlétszám: kis vadaskerti állomány.

 
Megjegyzések

*2018-ban, százas kerekítéssel.

**túlszaporodott vadállomány mező- és erdőgazdasági, valamint a természetvédelemmel közvetlenül összefüggő károsítása.

gimszarvas-tehen.jpgA képen: gímszarvas tehén (fotó: Zámbóné Miskolczi Tímea) 

A nagyvad vadászati idényeket a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A vadászati év március 1-től kezdődik és a következő év február utolsó napjáig tart. A 2019-ben érvényes nagyvad vadászati idényeket és tilalmi időket az alábbi táblázat szemlélteti a naptári év hónapjai szerint.

v.-i.-nagyvad.jpg

Vaddisznó egész éves vadászati idényén belül a vemhes koca február 1. és június 30. között kiemelt kíméletet érdemel. 

Vadaskertben lehetséges a vadászati idényeken kívüli vadászat is, a vadászati hatósághoz történő előzetes bejelentést követően.

2019 © Dr. Temesi Géza