Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Minisztérium

A TERMÉSZETVÉDELEM HAZAI MINISZTÉRIUMA (természetvédelemért felelős minisztérium)

Sokféle meghatározás olvasható arra, hogy mit jelent a „minisztérium” mint állami szervezeti megnevezés:

legmagasabb állami központi hatóság, amit az ország kormányának egyik tagja (miniszter) irányít;

az államigazgatás valamely ágát irányító legfőbb hatóság;

a kormányzat részét képező, miniszter által irányított legfőbb államigazgatási szerv;

miniszter mint kormánytag munkaszervezete, amely a Kormány közvetlen irányítása alatt álló, jogszabályban meghatározott hatáskörű államigazgatási szerv.

Legfőbb, legmagasabb..., tárcának is nevezik. 

Legfőbb államigazgatási szerv azonban nem csak minisztérium lehetett, ahogy az alább látható. Kormány tagja pedig ma is lehet tárca nélküli miniszter, akinek nincs tárcája, azaz nem irányít minisztériumot, illetve nem minisztériumot irányít.

140 évre visszatekintve történelmünkben a természet védelmét a következő főhatóságok irányították:

1879 – 1954-ig Földművelésügyi Minisztérium (FM)

1954 – 1961-ig Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF)

1961 – 1977-ig Országos Természetvédelmi Hivatal (OTvH)

1977 – 1987-ig Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH)

1987 – 1990-ig Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium (KVM)

1990-ben három hónapig Környezetvédelmi Minisztérium

1990 – 1998-ig Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM)

1998 – 2002-ig Környezetvédelmi Minisztérium (KöM)

2002 – 2010-ig Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM)

2010 – 2014-ig Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)

2014 – 2018-ig Földművelésügyi Minisztérium (FM)

2018-tól Agrárminisztérium (AM)

Hazánkban – sok más országhoz hasonlóan – a természet védelme az erdőtörvényekkel indult és az államerdészet szervezetéhez kapcsolódott. Az 1879. évi XXXI. törvénycikk az első polgári erdőtörvény, az 1935. évi IV. törvénycikk pedig már a címében is tartalmazza a természetvédelmet. Részben a vadászat törvényi szintű szabályozása is szolgálta a természet védelmét. Nevezetes évszám volt 1996, amikor egy törvénycsomagban három törvény született: az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, az 1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, továbbá az 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. Az eltelt közel negyedszázad alatt azonban új erdőtörvény született, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, amelynek 2015-ben átfogó módosítására került sor. Hasonlóan átfogó módosításon esett át az 1996. évi LV. törvény is 2017-ben, de a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény sem volt mentes a módosításoktól.

Amint a fenti felsorolásból látható, kizárólag környezetüggyel foglalkozó országos hivatal megnevezésű főhatóság 1961-től 1987-ig működött, majd a hivatal 1987-ben minisztériummá alakult, amely négy különböző minisztériumi megnevezés után 2010-ben megszűnt. 2010-től a természet és a környezet védelme az agrártárcához került, amely Vidékfejlesztési Minisztérium, majd Földművelésügyi Minisztérium megnevezéssel működött, jelenleg pedig Agrárminisztérium.

Nem haladt helyes irányba a minisztériumok szervezése. A környezetügy meghatározó fontossága miatt erősíteni kellett volna ezt az igazgatási ágat a minisztériumtól a területi szervekig, a szakterületek és a háttérintézmények szakmai fejlesztésétől a létszámnövelésig. A címnek megfelelően maradjunk azonban a minisztérium szintjén, a területi hatósági-igazgatási szervek összetettebb külön téma lehet.

Környezetügyi Minisztérium megalakítása célszerűen öt szakmai államtitkársággal javasolható:

- környezetvédelmi államtitkárság,

- természetvédelmi államtitkárság,

- vízügyi államtitkárság,

- természet-gazdálkodási (erdészeti, vadászati és halvédelmi) államtitkárság,

- klímastratégiai (klímapolitikáért felelős) államtitkárság.

Az agrártárca a földművelésügy, az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszerügy és a vidékfejlesztés területén működhetne tovább.

Pillantsunk vissza végül három évtizednyit nyolc törvényen keresztül országunk minisztériumainak felsorolására és változásaira, *-gal jelölve a természetvédelemért felelős minisztériumot!

I) 1990. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. 

  1) Belügyminisztérium

  2) Földművelésügyi Minisztérium

  3) Honvédelmi Minisztérium

  4) Igazságügyi Minisztérium

  5) Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

  6) Környezetvédelmi Minisztérium*

  7) Közlekedési és Hírközlési Minisztérium

  8) Külügyminisztérium

  9) Munkaügyi Minisztérium

10) Művelődési és Közoktatási Minisztérium

11) Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma

12) Népjóléti Minisztérium

13) Pénzügyminisztérium

 

II) 1994. évi LVI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény módosításáról.

  1) Belügyminisztérium

  2) Földművelésügyi Minisztérium

  3) Honvédelmi Minisztérium

  4) Igazságügyi Minisztérium

  5) Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

  6) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium*

  7) Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

  8) Külügyminisztérium

  9) Munkaügyi Minisztérium

10) Művelődési és Közoktatási Minisztérium

11) Népjóléti Minisztérium

12) Pénzügyminisztérium

 

III) 1998. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. 

  1) Belügyminisztérium

  2) Szociális és Családügyi Minisztérium

  3) Egészségügyi Minisztérium

  4) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

  5) Gazdasági Minisztérium

  6) Honvédelmi Minisztérium

  7) Igazságügyi Minisztérium

  8) Környezetvédelmi Minisztérium*

  9) Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

10) Külügyminisztérium

11) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

12) Oktatási Minisztérium

13) Pénzügyminisztérium
 

IV) 2002. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. 

  1) Belügyminisztérium

  2) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

  3) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

  4) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

  5) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

  6) Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

  7) Honvédelmi Minisztérium

  8) Igazságügyi Minisztérium

  9) Informatikai és Hírközlési Minisztérium

10) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium*

11) Külügyminisztérium

12) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

13) Oktatási Minisztérium

14) Pénzügyminisztérium
 

V) 2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. 

  1) Egészségügyi Minisztérium

  2) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

  3) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

  4) Honvédelmi Minisztérium

  5) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

  6) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium*

  7) Külügyminisztérium

  8) Oktatási és Kulturális Minisztérium

  9) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

10) Pénzügyminisztérium

11) Szociális és Munkaügyi Minisztérium
 

VI) 2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. 

  1) Belügyminisztérium

  2) Honvédelmi Minisztérium

  3) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

  4) Külügyminisztérium

  5) Nemzetgazdasági Minisztérium

  6) Nemzeti Erőforrás Minisztérium

  7) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

  8) Vidékfejlesztési Minisztérium*
 

VII) 2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról.

  1) Belügyminisztérium

  2) Emberi Erőforrások Minisztériuma

  3) Földművelésügyi Minisztérium*

  4) Honvédelmi Minisztérium

  5) Igazságügyi Minisztérium

  6) Külgazdasági és Külügyminisztérium

  7) Nemzetgazdasági Minisztérium

  8) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 

VIII) 2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. 

  1) Miniszterelnökség

  2) Miniszterelnöki Kabinetiroda

  3) Agrárminisztérium*

  4) Belügyminisztérium

  5) Emberi Erőforrások Minisztériuma

  6) Honvédelmi Minisztérium

  7) Igazságügyi Minisztérium

  8) Innovációs és Technológiai Minisztérium

  9) Külgazdasági és Külügyminisztérium

10) Pénzügyminisztérium

 

A minisztériumok feladat- és hatáskörét kormányzati ciklusonként kormány statútum, kormányrendelet szabályozza. Az utóbbi évtized vonatkozó kormányrendeletei az alábbiak.

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (hatályon kívül).

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (hatályon kívül).

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (hatályos).

Az egyes minisztériumok működését a minisztérium szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ) szóló miniszteri utasítás határozza meg. A természetvédelmi feladat- és hatáskörrel is rendelkező Agrárminisztérium esetében a korábbi 2/2018. (IX. 10.) AM utasítás hatályon kívül helyezésével 2020. január 1-jétől a hatályos SZMSZ a 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

2020. január © Dr. Temesi Géza