Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Legjeinkről

A leg- a felsőfok jele, szélsőséget, szélsőséges mértéket vagy helyet jelent. Élő természeti értékeink közül az általános védelmen túl a legvédettebbek a kiemelt természetvédelmi oltalom alatt állók, amelyek lehetnek védettek, fokozottan védettek, vagy az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok, és védelmi kategóriájukat, szintjüket a pénzben kifejezett természetvédelmi értékük mutatja. Ezen élővilági „legjeink” között a gombák és zuzmók esetében 10.000 Ft/termőtest, a növények esetében 250.000 Ft/egyed, vadon élő állatvilágunkban pedig 1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi érték jelenti a legmagasabb pénzben kifejezett értékbeli végletet, leget. A másik végletet jelentő legalacsonyabb természetvédelmi értékek a rendszertani kategóriától függően 2.000 Ft, 5.000 Ft vagy 25.000 Ft. Ilyen legjeinkről és a kiemelt természetvédelmi oltalomra vonatkozó rendeletmódosítás alapján némileg megváltozott adatokról szól a menüpont.

Rendeletmódosítás után

A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (lásd alább Kiegészítő tudnivalók) 2022. júliusi módosításával augusztus 1-től újra némi változások következtek be a kiemelt oltalom alatt álló fajok körében, változott a számuk is. Az új adatok szerint Magyarországon összesen 2103 faj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ebből 75 gomba- és zuzmófaj, 783 növényfaj és 1245 állatfaj. A fokozottan védett fajok száma 273, melyből 87 növényfaj és 186 állatfaj. Az aktuális adatokat lásd a következő táblázatokban!

VÉDETT / FOKOZOTTAN VÉDETT FAJOK SZÁMA

 R. K.   eFt   5   10   25  50  100  250  500  1.000 Összes
 Gombák 
 41  17  –  –  –   –  –  –   58
 Zuzmók  8  9  17
 Harasztok 17 18 2 5 2  44
 Mohák 73  4  77
 Nyitvatermők   1   1
 Zárvatermők 234 276 b 71 44 35  660 b
 Emlősök   16 23  6  7 3 2  57
 Madarak   164  101 25 24 35 11 360
 Halak  4 14  7  6 1  32
 Körszájúak  1 1    2
 Kétéltűek 10  7  1  18
 Hüllők   6  4  1 2 1 1  15
 Puhatestűek  1*/25  14   3  2  45
 Ízeltlábúak 211 258   3 142(6) 46 9 669
 Gyűrűsférgek  1    1

 

AZ EK–BEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS, A HAZAI VÉDETT / FOKOZOTTAN VÉDETT FAJOK KÖZÖTT NEM SZEREPLŐ FAJOK SZÁMA

 R. K.   eFt   10   25   50  Összes
 Zárvatermők 1  1
 Emlősök  1 1  2
 Madarak  42 42
 Gyűrűsférgek   2  2

        

 

 

 

 

R. K. = rendszertani (tág) kategória

eFt = pénzben kifejezett természetvédelmi érték ezer Ft/egyed, gombák esetében ezer Ft/termőtest (példány), hangyák esetében ezer Ft/hangyaboly

* Egyetlen védett faj 2.000 Ft/egyed természetvédelmi értékű (éti csiga)

142(6) – az ízeltlábúak közül a védett hat hangyafaj esetében a természetvédelmi érték a hangyabolyokra vonatkozik

b = Zárvatermők a berkenye kisfajokkal együtt

A legfokozottabban védett és a legkevésbé kiemelt oltalmú védett fajokra példaként szolgálhatnak a következők.

A legmagasabb 1.000.000 Ft-os természetvédelmi értékkel fokozottan védett az emlősök közül a csíkos szöcskeegér (beleértve a magyar szöcskeegeret is) és a nyugati földikutya (beleértve a magyar és a délvidéki földikutyát is), a hüllők közül a parlagi vipera (beleértve a rákosi viperát is), a madarak közül pedig 11 faj. Utóbbiak között legkisebb a csíkosfejű nádiposzáta, legtermetesebb a mintegy százszor akkora testméretű túzok, a ragadozó madaraink közül pedig legnagyobbak a rétisas és a parlagi sas. További legvédettebb 1 millió Ft természetvédelmi értékű madarak a békászó sas, a kerecsensólyom, a kígyászölyv, a kis lilik, a széki lile, a vékonycsőrű póling és a vörösnyakú lúd. A kiemelt oltalom alatt álló állatfajoknak ezzel a 14 fajjal az 1,12 %-a tartozik a legvédettebb kategóriába.

A növények esetében a legmagasabb természetvédelmi érték a 250.000 Ft/egyed, a kiemelt oltalom alatt álló növényfajoknak kerekítve 4,7 %-a tartozik ezen védettségi kategóriába. 37 fokozottan védett fajról van szó, ezek a bánáti bazsarózsa és a keleti bazsarózsa, a Bertoloni-bangó, a Holuby-bangó, a méhbangó, a légybangó, a poszméhbangó és a szarvas bangó, a cselling, a csengettyűvirág, az egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág), a (lápi) hagymaburok, a volgamenti hérics, a magyarföldi husáng, a cifra (medvefül) kankalin és a lisztes kankalin, a mocsári kardvirág, a királyharaszt, a tátogató kökörcsin, a borsóképű lednek és a sápadt lednek, a pilisi len (dolomitlen), a borzas macskamenta, a bugaci nőszőfű és a ciklámenlila nőszőfű, a gyapjas őszirózsa, a rigópohár (Boldogasszony papucsa), az adriai sallangvirág és a Janka-sallangvirág (bíboros sallangvirág), az északi sárkányfű és az osztrák sárkányfű, a tartós szegfű, az óriás útifű, a magyar vadkörte, a Kitaibel-varfű, a tornai vértő, valamint a kónya (bókoló) zsálya.

ott-jelveny.jpgft-csiga.jpg

Értéklegek: a pilisi len (az OTT címernövénye), és az éti csiga

2.000 Ft/egyed legalacsonyabb természetvédelmi értékű egyetlen védett fajunk az éti csiga. Az ezen kívüli legalacsonyabb természetvédelmi érték az 5.000 Ft/egyed, a kiemelt oltalmú puhatestűek 55,5 %-a, ízeltlábúak 31,5 %-a, halak 12,5 %-a, zárvatermők 35,4 %-a, gombák és zuzmók 65 %-a tartozik ebbe a legalsó védettségi kategóriába. Az emlősök, a madarak, a hüllők és a gyűrűsférgek esetében (ahogy a fenti táblázatokból látható) 25.000 Ft/egyed a legalacsonyabb természetvédelmi érték.

A KIEMELT TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉK KATEGÓRIÁI ÉLŐVILÁG ORSZÁGAINKBAN – ÖSSZESÍTETT FAJSZÁMOK

Ft/egyed  Gomba– Növény–     Állat–       
f   a   j   o   k      s   z   á   m   a
1.000.000    14    14
500.000    39    39
250.000  37    44    81
100.000  50    89  139
∑ fok. védett  87  186  273
50.000  73  288  361
25.000  234  234
10.000 26 299  296  621
5.000 49 324  240  613
2.000       1       1
∑ védett* 75 696 1059  1830 
 Mindösszes   75 783 1245 2103

* beleértve az EK-ben természetvédelmi szempontból jelentős fajokat is

További legpéldák

fekete-rigo.jpgLegjeinket illetően természetesen vannak a természetvédelmi értéken kívüli más szempontok is, ahogy arról már egy ilyenként szó esett fent a legmagasabb értékű madarak testméretére utalással. Hazánk legkisebb madarai a királykák (sárgafejű királyka, tüzesfejű királyka), legnagyobb röpképes madarunk (Európában is) a túzok. Énekesmadaraink közül Európában is legnagyobb testméretű a holló, leggyakoribb emberközeli honi énekesmadár a képen látható (eurázsiai) fekete rigó, legszebb hangúnak tartott a fülemüle. Utóbbi kettő a 25.000 Ft/egyed legalacsonyabb természetvédelmi értékű 164 védett madárfajunk közé tartozik. Legszínesebb madaraink egyike a szajkó (európai szajkó), amely a legkevésbé védett fajaink közé tartozik, korlátozott vadászati idényében vadászható. Legvitatottabb az erdei szalonka vadászhatósága. 

Legnagyobb testű emlőseink a vadászható vadfajok közül a gímszarvas és a vaddisznó, a fokozottan védettek közül a barna medve, a farkas és a hiúz, a védettek között a zerge. A legkisebb emlősök köre számos fajjal jellemezhető, köztük vannak nem védettek, védettek és fokozottan védettek. Legnagyobb halunk a fogható harcsa, legnagyobb kígyónk a fokozottan védett haragos sikló.

Legmagasabb fánk egy iharosberényi duglászfenyő, legidősebb a hédervári Árpád-tölgy (kocsányos tölgy). Legmérgezőbb növényünk a gyilkos csomorika a legalacsonyabb növényi természetvédelmi érték kategóriában (5.000 Ft/egyed) védett. Legmérgezőbb nagygombáink közül halálosan mérgező lehet elsősorban a gyilkos galóca és a fehér galóca.

Hosszasan lehetne még folytatni a sorokat az élethossz legektől a növényi vagy állati élőhely szélsőségeken keresztül az állatfajok mozgási sebességéig. Cél a további legpéldákkal az érdeklődés felkeltése a téma iránt.

Kiegészítő tudnivalók

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

1. számú melléklet  Fokozottan védett és védett növények [védett és fokozottan védett növényfajok, valamint egyedeik pénzben kifejezett értéke] ⇒ 782 növényfaj

2. számú melléklet  Fokozottan védett és védett állatok [védett és fokozottan védett állatfajok, valamint egyedeik pénzben kifejezett értéke] ⇒ 1.193 állatfaj

3. számú és 4. számú melléklet  hatályon kívül helyezve

5. számú melléklet  Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok) [fészeképítő hangyafajok védett fészkeinek (bolyok) köre és azok pénzben kifejezett értéke] ⇒ 6 hangyafaj

6. számú melléklet  Fokozottan védett barlangok [fokozottan védett barlangok köre]

7. számú melléklet  Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok [az 1. számú mellékletben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok köre] ⇒ 1 növényfaj

8. számú melléklet  Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok [az 2. számú mellékletben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok köre] ⇒ 46 állatfaj

9. számú melléklet  Védett gombák és zuzmók [védett gomba- és zuzmófajok, valamint egyedeik pénzben kifejezett értéke] ⇒ 75 gomba- és zuzmófaj

10. számú melléklet  A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó, kiemelt oltalomban részesülő fajok [nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- és állatfajok közül azon fajok köre, melyek kiemelt természetvédelmi oltalma szükséges]

Természetvédelmi kezelés

Védett természeti értékeink és országos jelentőségű védett természeti területeink természetvédelmi kezelői a működési területük szerinti (adott nemzeti parkról elnevezett) 10 nemzeti park igazgatóság, rövidített megnevezésükkel az ANPI, a BNPI, a BfNPI, a DDNPI, a DINPI, az FHNPI, a HNPI, a KNPI, a KMNPI és az ŐNPI. Legnagyobb működési területű a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) 17.713 km²-rel, legkisebb az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI) 3.449 km²-rel.

Tíz nemzeti parkunk alkalmazott rövidített megnevezésükkel az ANP, a BNP, a BfNP, a DDNP, a DINP, az FHNP, a HNP, a KNP, a KMNP és az ŐNP. Közülük területre (területi kiterjedésre) legnagyobb a Hortobágyi Nemzeti Park 80.352 ha-ral, legkisebb az Aggteleki Nemzeti Park 20.184 ha-ral.

2022. szeptember – Dr. Temesi Géza