Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Forintértékek

VÉDETT ÉLŐ SZERVEZETEK PÉNZBEN KIFEJEZETT TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉK-KATEGÓRIÁI

A természet védelme alapvetően természeti területek és természeti értékek védelmét jelenti. A természeti értékeket illetően az alábbi táblázatos összeállítás a hazai védett élő szervezetek rendszertani törzseinek illetve osztályainak védettségi fokozatait, érték-kategóriáit mutatja az egyes pénzben kifejezett természetvédelmi értékekhez tartozó kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló fajszámmal. A kiemelt oltalom alatti fajszám a védett, a fokozottan védett és az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős hazánkban is élő fajok összes számát jelenti.

A tízezer forintos bankjegy biztonsági elemei

A fajok egyedeinek pénzben kifejezett értéke (természetvédelmi értéke) az egyes fajok természetvédelmi szempontú helyzetének értékelése alapján került meghatározásra azzal az alapvető céllal, hogy jelezze a faj természetvédelmi helyét a természetvédelmi kezelés szempontjából, és jogsértés esetén annak súlya meghatározható legyen. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 69. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megjelent 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet összesen kilencféle Ft-értéket, érték-kategóriát alkalmaz az élő szervezetek egyedeire 2.000 Ft és 1.000.000 Ft között. A fokozott védelem 100.000 Ft/egyed értékkel kezdődik és többek közt azt jelenti, hogy már egy egyeddel elkövetett jogsértés a természetkárosítás bűncselekménye. A természetkárosítás bűncselekményének és az egyed fogalmának törvényi meghatározását lásd 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 242. §. A Tvt. alapvető vonatkozó szabályozásait a 23. § (1), (5), 24. § (2), (3) a), (4) és 25. § (5) tartalmazza. A védett élő szervezet (védett természeti érték) és egyedének fogalmát értelmezi a Tvt. 4. § f) és e) pont, valamint a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. § (2) bekezdése is.

A hatályos jogszabályok alapján a kiemelt természetvédelmi oltalom alatti fajok forintértékének megnevezése pénzben kifejezett érték, illetve természetvédelmi érték. Az internetes oldalakon továbbra is sok információban szerepel az eszmei érték helytelen megnevezés. E mellet maga az érték összege is számos esetben hibás különböző dátumozatlan írásokban.

A kiemelt természetvédelmi oltalom fajszámai

Ft/EGYED    2.000       5.000      10.000     25.000     50.000    100.000  250.000  500.000   1 millió     ÖSSZES  
Mohák - 73 4 - - - - - - 77
Harasztok - 17 18 - 2 5 2 - - 44
Nyitvatermők - - - - - 1 - - - 1
Zárvatermők - 234 270 - 71 44 35 - - 654
 NÖVÉNYEK - 324 292 - 73 50 37 - - 776
Bazid. gombák - 34 17 - - - - - - 51
Tömlősgombák - 15 9 - - - - - - 24
GOMBÁK - 49 26 - - - - - - 75
Gyűrüsférgek - - - 2 - - - - - 2
Ízeltlábúak - 208 255 - 139 46 9 - - 657
Puhatestűek 1 25 13 - 3 2 - - - 44
Hüllők - - - 6 4 1 2 1 1 15
Kétéltűek - - 10 - 7 1 - - - 18
Halak - 6 12 - 6 6 1 - - 31
Körszájúak - - - - - 1 1 - - 2
Madarak - - - 207 101 25 24 35 11 403
Emlősök - - - 17 24 6 7 3 2 59
ÁLLATOK 1 239 290 232 284 88 44 39 14 1231
ÖSSZES FAJ 1 612 608 232 357 138 81 39 14 2082

Megjegyzések

A 2.000 Ft/egyed - 50.000 Ft/egyed természetvédelmi értékűek védett, a 100.000 Ft/egyed - 1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi értékűek fokozottan védett fajok. Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok természetvédelmi értéke növényfajok esetében 10.000 Ft/egyed, állatfajok esetében 25.000 Ft/egyed.

A zárvatermők törzsében 1 faj az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős faj (hóvirág).

A gombák törzseiben a pénzben kifejezett természetvédelmi érték a termőtestre érvényes.

A gyűrűsférgek törzsében mindkét faj az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős faj.

Az ízeltlábúak törzsében a hangyafajok esetében a természetvédelmi érték a kiemelt oltalom alatt álló 6 hangyafajnak a bolyaira (fészkeire) vonatkozik.

A madarak osztályából 44 faj, az emlősök osztályából pedig 1 faj az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős faj.

A vonatkozó 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet mellékletei szerinti csoportosításban a Fokozottan védett és védett növények című 1. számú melléklet 775 növényfajt, a Fokozottan védett és védett állatok című 2. számú melléklet 1178 állatfajt, a Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyai) című 5. számú melléklet 6 hangyafajt, a Védett gombák és zuzmók című 9. számú melléklet 75 gombafajt nevesít. Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajokat a miniszteri rendelet 7. számú melléklete, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokat a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

Jogszabály: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.

2021. június - összeállította: Dr. Temesi Géza