Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emberi természet

A természettel foglalkozik weboldalunk a fogalom alapvető jelentésében. A TERMÉSZET fogalom másik jelentése „emberi” jelzővel az ember természete, az emberi természet, amely alatt a filozófus és pszichológus szakemberek nem pontosan ugyanazt értik. Részben az alapszó-azonosság, részben az embernek az említett alapvető értelemben vett természethez való viszonyulása miatt – összefüggésben a Pszichológiaágak című menüponttal is – érdemes foglalkozni a címbeli témakörrel. Az alábbi ábra célja egy szemléltető síkbeli sematizált ábrázolás az emberi természettől a természetig, problémákat is jelezve.

*

v

i

l

á

g

    

 koronavírus    T E R E M T E T T   V I L Á G    klímaválság              

ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN

TERMÉSZET

 F – F – F – B – 

 – B – G – H '² 

 LETTEZSÉMRET GÉSIREBME  ÜTKÖZÉSE'¹

FÖLDÜNKÖN

 

EMBERISÉG

 ⇒8 Mrd, ≈7 M '³
 

g

á

l

i

v

yes

 TERMÉSZETI  KÖRNYEZET 

 

MESTERSÉGES KÖRNYEZET AZ EMBEREK TERMÉSZETE
 k.szennyezés    T E R E M T E T T   V I L Á G    konfliktusok 

'¹ TERMÉSZETHASZNÁLAT;   '² FAUNA, FLÓRA, FUNGI, BIOTÓP, BARLANG, GEO-, HIDRO-;  '³ EMBER, NYELV

Az emberi természet (human nature) azok az emberi jellemzők, amelyekkel az emberek természetesen rendelkeznek. Az emberi természet számtalan tényezőtől függ, így az öröklöttségtől és az embertípustól, a neveléstől, a tanulmányoktól, a kortól, az egészségi állapottól stb. Magának az emberi természetnek típusai, kategóriái vannak. Számos embertipológia, típustan létezik.

Az embertípusokat (személyiségtípusokat) illetően egyik megközelítés a nyugati (európai) asztrológiából (csillagjóslásból) kiinduló horoszkópalap, a születési dátum szerinti csillagjegy, amely alapján az alábbi 12 típust különíti el a vonatkozó irodalom (zárójelben feltüntetve az uralkodó bolygót és az őselemet). 

szuz.jpg[december 22–]   — BAK (Szaturnusz, föld)

— VÍZÖNTŐ (Uránusz/Szaturnusz, levegő)

HALAK (Neptunusz/Jupiter, víz)

 KOS (Mars, tűz)

— BIKA (Vénusz, föld)

 IKREK (Merkúr, levegő)

 RÁK (Hold, víz)

— OROSZLÁN (Nap, tűz)

— SZŰZ (Merkúr, föld)

— MÉRLEG (Vénusz, levegő)

 SKORPIÓ (Plútó/Mars, víz)

— NYILAS (Jupiter, tűz)   [– december 21.]

Az egyes csillagjegyek kezdő- és zárónapja tekintetében vannak az írásokban eltérések, aminek az egyik oka a –tól ... –ig intervallum-határnapok megadásának elvi értelmezése. [Az egyik értelmezés szerint a leírt –tól első nap még nem része az időtartamnak, az –ig utolsó dátum pedig még része. A másik értelmezés alapján a –tól első nap már része az időtartamnak, az –ig utolsó dátum pedig már nem. A harmadik felfogás, hogy  a –tól első nap még nem része az időtartamnak, az –ig utolsó dátum pedig szintén nem. A negyedik elv szerint a írt kezdő- és a zárónap is az intervallum része.] Másik ok a Nap jegyváltásának dátuma a Gergely-naptár szerint (lásd a szökőév témát). A csillagjegyeken belül még további 3 típus különül el dekádok szerint, például a Szűz esetében 1. dekád a menedzser Szűz, 2. dekád a bölcs remete Szűz, 3. dekád a perfekcionista Szűz. A naptári év a Bak csillagjeggyel kezdődik és zárul.

A BAK hagyománykövető és következetes, a VÍZÖNTŐ megfoghatatlan és vidám, a HALAK ábrándos és bölcselkedő, a KOS becsvágyó és magabiztos, a BIKA hajthatatlan és gyakorlatias, az IKREK közvetlen és kommunikatív, a RÁK túl érzelmes és változékony, az OROSZLÁN büszke és született vezető, a SZŰZ maximalista és rendkívül kreatív, a MÉRLEG alkalmazkodó és diplomatikus, a SKORPIÓ borúlátó és haragtartó, a NYILAS gyermekien őszinte és kalandvágyó, – szólhat az ízelítő. Érdemes a témát tanulmányozni, amire számtalan internetes lehetőség is van. 

Az emberek pszichológiai szempontú kategorizálását szolgálják a vérmérséklet (temperamentum) szerinti személyiségtípusok, amelyek néhány jellemző tulajdonságukat feltüntetve az alábbiak.

1) Az extrovertált (kifelé forduló) beállítottságú személy lehet  

– KOLERIKUS (heves, lobbanékony, indulatos, határozott) és

– SZANGVINIKUS (életvidám, magabiztos, optimista, heves, fegyelmezetlen);

2) az introvertált (befelé forduló) pedig

– FLEGMATIKUS (egykedvű, közönyös, hidegvérű, higgadt) és

– MELANKOLIKUS (búskomor, méla, gondolkodó, harmóniára törekvő).

A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) 4 dimenzió alapján 16 személyiségtípust különít el, ezek az alább felsorolt ún. MBTI lélektani (személyiség-típusok.

1. NT ⇒ RACIONALISTÁK, ELEMZŐK

1.1 Mérnökök

– INTP ⇒ TERVEZŐ, TUDÓS, LOGIKUS személyiség

– ENTP ⇒ FELTALÁLÓ, VITÁZÓ

1.2 Szervezők

– INTJ ⇒ ZSENI, ÉPÍTÉSZ

– ENTJ ⇒ VEZETŐ, PARANCSNOK

2. NF ⇒ IDEALISTÁK, DIPLOMATÁK

2.1 Támogatók

– INFP ⇒ GYÓGYÍTÓ, KÖZVETÍTŐ

– ENFP ⇒ BAJNOK, KAMPÁNYOS

2.2 Mentorok

– INFJ ⇒ TANÁCSADÓ, VÉDŐÜGYVÉD

– ENFJ ⇒ TANÍTÓ, FŐSZEREPLŐ

3. SP ⇒ ÉLETMŰVÉSZEK, FELFEDEZŐK

3.1 Szórakoztatók

– ISFP ⇒ ALKOTÓ, MŰVÉSZ, KALANDOR

– ESFP ⇒ ELŐADÓ, SZÓRAKOZTATÓ

3.2 Alkalmazók 

– ISTP ⇒ KÉZMŰVES, MŰSZERÉSZ, VIRTUÓZ személyiség

– ESTP ⇒ VÁLLALKOZÓ

4. SJ ⇒ GONDVISELŐK, ŐRÖK

4.1 Ügyintézők

– ISTJ ⇒ FELÜGYELŐ, LOGISZTIKUS személyiség

– ESTJ ⇒ ELLENŐR, VEZETŐ, VÉGREHAJTÓ

4.2 Fenntartók

– ISFJ ⇒ OLTALMAZÓ, ÁPOLÓ, VÉDŐ

– ESFJ ⇒ GONDOSKODÓ, KONZUL

A rövidítések jelentése:

E = EXTROVERTÁLT,   I = INTROVERTÁLT;

N ⇒ INTUÍCIÓT   vagy   S ⇒ ÉRZÉKELÉST,

F ⇒ ÉRZÉST   vagy   T ⇒ GONDOLKODÁST,

P ⇒ ÉSZLELÉST   vagy   J ⇒ MEGÍTÉLÉST alkalmazó a céljai eléréséért.

Megjegyzés: a nevezéktan terén vannak szinonimák, további megnevezések, ahogy az a sorokban látható. Az MBTI részleteit lásd az irodalmában!

Létezik többek között olyan rendszer is, amelyik az állatvilág mintájára különböztet meg hatféle személyiségtípust, külön tartalommal a nőkre és a férfiakra. Ezek a következők: ALFA–, BÉTA–, GAMMA–, DELTA–, ÓMEGA– és SZIGMA–nő illetve –férfi.

A kínai asztrológiának olyan állatövi jegyei vannak 12 állatjellel, amelyeket a születési évekhez is rendelnek. Állatokról nevezték el az időszakokat azért, hogy az egyszerű átlagembernek is könnyen érthetőek legyenek a bolygók által közvetített hatások. A kínai horoszkóp állatövi jegyei: TIGRIS, NYÚL, SÁRKÁNY, KÍGYÓ, LÓ, KECSKE, MAJOM, KAKAS, KUTYA, DISZNÓ, PATKÁNY, BIVALY. A jegyek alakulásában öt elem játszik szerepet a zárójelben nevesített bolygó tulajdonságaival felruházva: fa (Jupiter), tűz (Mars), föld (Szaturnusz), fém (Vénusz), víz (Merkúr).

A pszichotipológia után egy kapcsolódó, szintén összetett témakör a pszichopatológiában a személyiségzavarok. A következő három csoportba tartozó kategóriák vannak, – rövid jellemzéssel felsorolva azokat.

1) KÜLÖNC csoport

– PARANOID személyiségzavar (PPD) ⇒ túlhajtott gyanakvásosság, téveszme, üldözési mánia, súlyos karakterzavar;

– SZKIZOID személyiségzavar (SPD) ⇒ gátlásos zárkózottság, magányosság, nem vágynak kontaktusokra;

– SZKIZOTIP személyiségzavar (STPD) ⇒ végletes magányérzet, észlelési torzulások, kirívó viselkedés.

2) SZORONGÁSOS csoport

– DEPENDENS személyiségzavar (DPD) ⇒ túlzott gondoskodásra való igény, behódoló és függő viselkedés;

– ELKERÜLŐ személyiségzavar (APD) ⇒ rendkívül erős szorongások, túlérzékenység, állandó kisebbségi érzés;

– KÉNYSZERES személyiségzavar (OCPD) ⇒ rögeszmés, perfekcionizmus, nehezen tudnak kapcsolatba lépni másokkal.

3) DRAMATIKUS (TEÁTRÁLIS) csoport

– ANTISZOCIÁLIS személyiségzavar (ASPD) ⇒ szociopaták, negatív hozzáállás, folyamatosan nem tartják tiszteletben mások jogait;

– BORDELINE személyiségzavar (BPD) ⇒ identitás-, hangulat- és viselkedészavar, labilis emberi kapcsolatok és énkép;

– HISZTRIONIKUS személyiségzavar (HPD) ⇒ szélsőséges érzelmek, teátrális viselkedés, feltűnési vágy, állandó élménykeresés;

– NÁRCISZTIKUS személyiségzavar (NPD) ⇒ szégyen- és elégedetlenség-érzet, dühkitörések.

Lehetne folytatni az emberi természetről szóló sorokat. A menüpont alatt felvázolt  személyiségtípusok és személyiségzavarok részletes tanulmányozásra javasolható témakörök, de csak hiteles forrásokból. Olvashatók ugyanis logikai, fordítási, nyelvtani, lélektani és tévelygési alapproblémás – interneten publikált – pszichozagyvaságok. 

Az emberi természetből fakad a társadalmi szerveződés, az állami–politikai élet, és többek közt a természet egyéni, civil és állami védelme is.

Kelt a Tigrisévében és az Oroszlán  havában