Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Biblia és hit

biblia-3.jpg"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. ... Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon, a melyben legyen néki magva e földön. ... És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett. ... És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön. ... Teremté Isten a szárazföldi vadakat... És látá Isten, hogy jó."

 

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM A BIBLIÁBAN

A természet a Biblia része a teremtésben, a Paradicsomban, a bibliai helyszíneken, és a természet erői működnek a Vízözönben. A környezet- és természetvédelem szintén megjelenik a Bibliában, erről szól Raj Tamás könyve.

Raj Tamás - Ember-e a mező fája?

Ember-e a mező fája? - Környezet- és természetvédelem a Bibliában címmel jelent meg Raj Tamás könyve 2008-ban, a Biblia évében, a Makkabi Kiadó gondozásában. A könyv címe utalás Mózes egyik fontos törvényére, amely 3500 évvel ezelőtt előírta, hogy „ha ostromolsz egy várost, ne vágd ki a fákat körülötte” (ami annak idején és még sokáig általános szokás volt), „hiszen ember-e a mező fája, hogy ellene hadat viselj?”.

Raj Tamás szerint az emberiség egész eddigi története lényegében véve nem más, mint küzdelem a fennmaradásért, a környezettel, a természet erőivel, az éghajlati feltételekkel és különféle élőlényekkel szemben. Mostanában mintha mindez alapvetően megfordult volna. Az emberiség egész elkövetkező története minden bizonnyal nem lesz más, mint küzdelem a környezet, a természet erői, az éghajlati feltételek és különféle élőlények fennmaradásért, önmagával szemben.

Ahhoz, hogy az ember erre a küzdelemre képes legyen, újfajta látás- és gondolkodásmódra van szüksége. Az új szemlélethez kívánja a könyv hozzásegíteni az olvasót, amikor példákat emel ki a Biblia világából, bizonyítva, hogy ebből az ősi forrásból, annak szelleméből bízvást meríthetünk. Segíthet a könyv abban, hogy megossza az olvasóval a Biblia ma is érvényes környezet- és természetvédelmi tanításait. Bálint György kertészmérnök (Bálint gazda) a kiadás évében a kötettel összefüggésben elmondta, hogy sok olyan gondolat, utasítás, előírás van a Bibliában, amely tovább gondolva nagy segítségére lehet a tudománynak és az embernek egyaránt.

A Biblia négyféle világot különböztet meg a Földön:

a néma az élettelen kövek, ásványok világa,

a virágzó a növényvilág,

az élő az állatvilág,

a beszélő az emberek világa. 

Mindezek között külön tárgyalja és nagy tisztelettel adózik a fáknak. A bibliai előírásból következett az a gyakorlat, hogy tilos volt bármiféle termő gyümölcsfát kivágni, mert annak termése bármikor élelemként szolgálhat a szegényeknek. Ugyancsak tilos volt olyan fát is kivágni, amelyen madarak fészkeltek.

A termőföld kíméléséről az olvasható a Bibliában, hogy minden hetedik évben hagyják bevetetlenül, hogy a föld pihenhessen. Az aratási szabályok kimondják, hogy az elhullott kalászt hagyják a földön a szegényeknek.

A manna történetét is elmagyarázza a szerző a Biblia nyomán. Ez segítette a túlélést a sivatagban. A tamariszkusz cserjén élő apró rovar daraszem nagyságú tojása volt ez a rendkívül tápláló étek, amelyet hajnalban, a harmat hullása után kellett gyűjteni, és ez megmentette a pusztában vándorló zsidókat az éhhaláltól.

Érdekes téma AZ ÁLLATOK A BIBLIÁBAN, összehasonlítva más hitekkel és felfogásokkal. 

http://www.rostae-books.com/kigyo.html

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/a-a-C97B4/allatok-C9861/

Mitológia - istenek és védőszentek

Egyiptom

Geb  - a Föld Istene

Nut – az Ég Istennője, aki este lenyeli a Napot, majd reggel újjászüli

Görög mitológia

Gaia – a földanya, a Föld Istennője

Démétér – a növényi termékenység Istennője

Artemisz – a vadászat, a vadon élő állatok szűz Istennője

Kereszténység

Szent Albert és Szent Borbála – természettudósok, bányászok védőszentjei

Szent András – halászok védőszentje

Assisi Szent Ferenc – állatok, természet, környezetvédők védőszentje

Szent Hubertusz – vadászok, erdészek védőszentje

Gualbert Szent János – erdőőrök, vadőrök, természetvédelmi őrök védőszentje

© Dr. Temesi Géza