Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Apróvad

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 1. § (2) bekezdése alapján a vadgazdálkodásért felelős miniszter a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg a Magyarországon honos, előforduló, engedéllyel telepített, vagy átvonuló, természetvédelmi oltalom alatt nem álló nagyvadnak, illetve apróvadnak minősülő vadászható állatfajokat (vadászható állatfaj = vad). A Vtv. végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése vadászható állatfajként 6 nagyvadfajt és 25 apróvadfajt nevesít, az apróvadfajok köréből 14 vadfajt hasznosnak, 11 vadfajt pedig egyéb apróvadfajnak minősítve. Az apróvadfajok közül 16 faj közösségi jelentőségű vadászható állatfaj. Az apróvad vadászati idényeket a Vtv. végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A nagyvad vadászata, állományszabályozása elkerülhetetlen, az apróvad esetében azonban több vadfajnál a vadászat szükségessége vagy a vadászati idények illetve tilalmi időszakok vitathatók.

Az erdei szalonka vadászati idény nélkül szerepel az apróvadfajok körében, de monitorozási célú lelövését és vadfajként történő szerepeltetését sem indokolja semmi. Védetté nyilvánítása azonban - annak ellenére, hogy egyelőre nem veszélyeztetett -, az alábbi szempontokkal indokolható.

1) Mindenki által szubjektíven elismert magas (eszmeinek nevezhető) értéke, amihez az általános védelem elégtelen. 2) Az indokolatlan, kedvtelésből, vadászmotivációkból történő elejtés (életkioltás) lehetőségének végetvetése (gazdálkodási jelentősége és kártétele nincs). 3) Élőhelyek érzékeny időpontban történő zavarásának, fészkelő erdei szalonka és más madarak veszélyeztetésének megelőzése. 4) A környezet ólommal történő szennyezésének csökkentése. 5) Etikai okok.

Vadászható őshonos madaraink

Őshonos madárfajaink jellemzően kiemelt természetvédelmi oltalom alatt állnak: védettek, fokozottan védettek, vagy az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok. Vannak azonban vadnak minősülő (azaz vadászható) honos madárfajaink is, nevezetesen az alábbiak.

Vízivad a nyári lúd, a vetési lúd, a nagy lilik, a tőkés réce és a szárcsa.

Vadászható madárfaj a fogoly, és vadászati idény nélkül az erdei szalonka is, amely fajok vadászatát azonban semmi nem indokolja, inkább a védetté nyilvánításuk javasolható.

További honos vadászható madarak a közismert szarka, a szajkó, a balkáni gerle, valamint a képeken látható örvös galamb és dolmányos varjú, már utóbbi is részben városiasodva.

orvos-galamb.jpgAz örvös galamb vadászati idénye augusztus 15-től január 31-ig tart. (Felső fotó: dr. Temesi Géza, Pécs város, 2018. június 23.)

dolmanyos-varju.jpgSzintén szép madarunk a dolmányos varjú július 1-től február utolsó napjáig tartó vadászati idényével, apróvadas vadászterületen azonban az apróvad szaporodási időszakában csak a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető. (Alsó fotó: dr. Temesi Géza, Budapest V., 2019. február 4.)

A vízivadfajok esetében is különböző korlátozások vannak a vadászati idény mellett, többek között a naponta és személyenként elejthető példányszám tekintetében.

Óvjuk őshonos vadászható madárfajainkat!

A 2019-ben érvényes apróvad vadászati idényeket és vadászati tilalmi időket az alábbi táblázat szemlélteti a naptári év hónapjai szerint.

v.-i.-aprovad.jpg

2019 © Dr. Temesi Géza

Lásd még Hír-újságok 2019. november 18. "Nem mindegy, hogy kinél van a puska (apróvadas gondolatok)"